Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.

August 20 2018

Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viadancingwithaghost dancingwithaghost

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viapannakies pannakies
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn

June 29 2018

6424 07c0 500

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

June 09 2018

5364 b6df 500

May 28 2018

5470 c9a5 500
Urban Jungle

April 22 2018

Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Ćwicz wiarę w siebie - ona rośnie jak muskuł.
— Beata Pawlikowska
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
1999 b8fe 500
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabreakaway breakaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl