Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Ćwicz wiarę w siebie - ona rośnie jak muskuł.
— Beata Pawlikowska
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
1999 b8fe 500
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabreakaway breakaway
Reposted fromsilence89 silence89 viabreakaway breakaway

April 17 2018

O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawetryagain wetryagain
Droga przez las nie jest długa, jeśli kochamy osobę, którą idziemy odwiedzić.
— zairskie przysłowie
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost

April 04 2018

Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viapannakies pannakies

March 03 2018

           
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
5762 214c
Reposted frominterferenz interferenz viapannakies pannakies
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl