Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

Nie żądam, abyś uczynił mnie szczęśliwym; moje szczęście nie jest zależne od ciebie. Jeśli mnie opuścisz, nie będę rozczulał się nad sobą; twoje towarzystwo sprawia mi wielką radość ale nie mogę zatrzymywać cię kurczowo dla siebie. Cieszę się bez potrzeby zawłaszczania tego, co sprawia mi radość. To, co naprawdę mnie cieszy, to nie ty; to coś większego niż ty i ja. To coś - jak odkryłem - jest podobne do symfonii, jest osobliwym rodzajem orkiestry grającej jakąś melodie w twojej obecności, ale kiedy odejdziesz, orkiestra grać nie przestanie. Gdy spotkam kogoś innego, gra ona inną melodię, równie zachwycającą. A kiedy jestem sam, orkiestra gra nadal. Jej repertuar jest olbrzymi, nigdy grać nie przestaje.
— Anthony de Mello
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee

June 28 2015

preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viabreakaway breakaway

June 27 2015

lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viahomefromhome homefromhome
Charakter dziecka jest jak dobra zupa. Jedno i drugie robi się w domu.
— Jackson Brown
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapannakies pannakies
i think it’s important to realize you can miss something,
but not want it back.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

June 25 2015

June 15 2015

Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
Tęsknię za spaniem z facetem. Na końcach łóżka, ledwo się dotykając, poza jego ręką na twojej talii. Jeśli obudziłabym się, przerażona... samą sobą. Chciałabym czuć, że on tam leży, że nie jestem sama.
— "Chirurdzy" A. Shepard
Reposted fromtszttszt tszttszt viaMsChocolate MsChocolate

June 13 2015

0340 250a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziebezkapci gdziebezkapci

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viaquotes quotes
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viapannakies pannakies
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea viawetryagain wetryagain
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor
1902 3743
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viapannakies pannakies

June 06 2015

Niemożliwe to nie fakt. To przekonanie.
— Muhammad Ali
Reposted frominpassing inpassing viaquotes quotes
7942 2995 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl