Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

4512 a69d 500

May 21 2017

Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
4907 b0a2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialikeknives likeknives
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viasalami salami
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

May 19 2017

7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viapannakies pannakies
Bardzo pani dziękuję - odpowiedział [Włóczykij] - Przypomniałem sobie właśnie w tej chwili, jak niebezpieczne jest posiadać zbyt dużo rzeczy.
— Tove Jansson – Kometa nad Doliną Muminków
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapannakies pannakies
7498 4d8f 500
Iceland 
2437 683d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
8541 b5c4 500
Reposted fromstrzepy strzepy viapannakies pannakies
6135 456f
Reposted fromfelicka felicka viapannakies pannakies

July 09 2015

Przyszłość to taki wielki strach, tak się boję, tak się boję, tak się boję powrotów, jutra, New Yorku, Polski, pracy, egzaminów, spotkań i znowu rozstań, i siebie, siebie też. Nie umiem zaakceptować, powiedzieć sobie, że powinnam być szczęśliwa, że żyję i że się tak świetnie czuję, że mogę chodzić ładnie, że mogę się uczyć, że pamiętam tak dużo, że wiem. Nic nie wiem, jutro znowu będzie jutro i znowu się będę bała.
— Halina Poświatowska
8723 6954 500

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viapannakies pannakies
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl