Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka vianieprzytomny nieprzytomny
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult - Już czas

July 05 2015

4382 7b73
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapannakies pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula

July 03 2015

Reposted fromshakeme shakeme vianewbeginning newbeginning
drżę od nadmiaru kofeiny  myśląc o kształcie twej szyi
— Fisz
Reposted fromhellyeah hellyeah viamaliwa maliwa
7223 2ca6
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber

July 02 2015

Bardzo często wydaje nam się, że coś nam w życiu przepadło. Że szansa była tylko jedna i właśnie ją przegapiliśmy. I zamiast zastanowić się, jak sobie ułożyć to życie na nowo, to wygodniej nam rozsiąść się na kanapie i wyć. A tymczasem to wcale nieprawda, że szansa jest jedna, a później już wszystko przepada.
— hush
Reposted fromkyte kyte viabreakaway breakaway

July 01 2015

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz viaolass olass
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz viasavor savor
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Because growing up sometimes means leaving people behind.
— Grey's Anatomy 07x05
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
A co jeśli nie będzie lepiej?
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viaquotes quotes

June 29 2015

Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viapannakies pannakies
9021 a333
Reposted frommartynkowa martynkowa viasalami salami
7508 dfad
Iceland - Reykjavik bay - André Meinardus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl