Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viapannakies pannakies
8974 93c6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
4679 9150 500
Reposted fromstylte stylte viasalami salami
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viasalami salami

July 13 2017

Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viacynamon cynamon
5240 a2dd
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

7323 da72 500
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte viapannakies pannakies
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
7344 1301
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
6507 66ff
9126 566d 500
Mammatus clouds over "Tolstoy's House" St. Petersburg, Russia
Reposted fromFlau Flau viapannakies pannakies
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawetryagain wetryagain
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viawetryagain wetryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl